HemBattlesLotteriinspektionen få extra vinster

Lotterilicens

Lotteriinspektionen få 61719

I propositionen föreslås att föreningslivets ställning på lotterimarknaden stärks genom att ideella föreningar får rätt att fritt fördela vinsterna mellan pengar och andra sorters vinster. I propositionen föreslås vidare att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får rätt att medge undantag från förbudet att främja deltagande i utländskt lotteri. Detta förslag lämnas i syfte att underlätta internationellt samarbete på lotteriområdet. Som en följd av förslaget föreslås skattereglerna ändras bl. I stället skall den svenska medarrangören betala lotteriskatt. Regeringen redogör för sin syn på utvecklingen på spel- och lotterimarknaden. Ett antal åtgärder i syfte att motverka negativa sociala konsekvenser av spel aviseras. Därutöver redovisar regeringen hur den under den närmaste tiden avser att stävja olagligt spel och bedrägerier. Regeringen avser att återkomma med förslag till höjt vinsttak för i första hand lotterier förmedlade via elektromagnetiska vågor Internet m.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Igenom beslut den 23 juni tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur föreningslivets befattning på den svenska spel- och lotterimarknaden kan stärkas. Härvid skulle även beaktas den betydelse de statliga spelen inneha för statens inkomster. Utredaren fick dessutom uppdraget att bedöma om tillståndsgivningen mot AB Svenska Spel och ATG fler skall kunna delegeras från regeringen mot Lotteriinspektionen. Som utredare förordnades den 1 juli ambassadör Bengt K. Som professor i utredningen utsågs den 23 augusti generaldirektör Lars Högdahl och som skrivbiträde utsågs den 15 september förre förbundschefen i Stockholms Idrottsförbund Martin Carlstein. Utredningen fick den 9 december förlängd epok för sitt arbete och skulle befinna slutförd i och med utgången bruten februari år

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here